poniedziałek, 9 listopada 2009

Szukanie innych stylów i kształtów

Można pasjonować się malarstwem sztalugowym a także dziełami sztuki w technice pasteli. Głównymi wątkami dzieł stają się: martwa natura, pejzaż lub tematyka figuratywna.

Istota ludzka w ciągłym pościgu za magią mistrzostwa dociera do sztuki i w niej odnajduje dzieła artystów, którzy zapamiętale przez ogromną liczbę wieków a także lat zgłębiali naturę piękna. Z pewnością da się powiedzieć, że piękno jest przeogromną oraz uzdrowicielską mocą. Ta potęga powoduje podniecenie, ogniskuje zaciekawienie i steruje funkcjonowaniem ciała a także świadomości. Uczucia artysty powstają i urzeczywistniają w formie dzieł malarskich bądź innych struktur sztuki.
Docierając do sedna co to jest piękno natrafiamy na dużo wątpliwości. Czy twórczość artystyczna jest pięknem, czy piękno mieści się w imperatywach i skostniałych schematach. A może ono jest bezwiedną empirią serca w swoim jestestwie nieuwarunkowaną a także niezależną od cielesnej natury. Studiując dzieła malarskie i poddając je analizie intelektualnej wciąż docieramy do piramidy sprzecznych odczuć, których nie da się wyjaśnić .
Rozważając zagadnienie kiedy oraz z jakiego powodu człowiek zaczął tworzyć dzieła sztuki docieramy do nieogarnionej liczby hipotez. Twórczość artystyczna obrazy, malarstwo jakby od niepamiętnych czasów są obecne i tworzą kulturę społeczeństwa ludzkiego. Są one zintegrowane z przyrodą a także jeżeli da się tak powiedzieć tworzą się samorzutnie z pominięciem chęci w wyniku wysoce enigmatycznej pasji kreacji i obcowania z misterium estetyki twórczej. Piękno w formie koncepcji i myśli posiada dużo wcieleń według natury wypływa z fundamentalnych popędów i jest silnie zakotwiczone w ludzkiej mentalności i zmysłowości.
Malarska twórczość mistrzów sztuki obok rzeźbiarstwa a także grafiki warsztatowej i użytkowej stała się zasadniczą dyscypliną wizualnej twórczości artystycznej. Posiłkuje się patentami artystycznego przekazu, na przykład kolorową plamą oraz linią, umieszczonymi na tkaninie albo innym gruncie czyli karton, deska, mur. Dzieła zwykle są w dwóch wymiarach albo w dwóch wymiarach ze składnikami przestrzennymi. Twórczość twórcza podlega zasadom charakterystycznym dla danej epoki . Dzieła sztuki dzielą się na: przedstawiające na przykład zobacz brazy pejzaże oraz nieprzedstawiające np.: zapoznaj się painting, oil paintings a więc abstrakcyjne.
Usługi finansowe: kredyty gotówkowe hipoteczne etc. , karty kredytowe i debetowe, oszczędności - lokaty bankowe, konta bankowe i wiele innych...